Senin, 10 Oktober 2016

AddInsSG-Terbilang dapat melakukan fungsi antara lain sbb.:
=ANGKATERBILANG()
=hariterbilang()
=ddMMyyyy()
=jaminterval()
=jamterbilang()
=tanggalterbilang()
=XTNN()
Jika fungsi tersebut diterapkan di Excel, akan menghasilkan data sbb.
Cell A1 di Isi        Cell B1 diisi fungsi dari Add-Ins   Hasil di cell B1
1.234.567,50       =ANGKATERBILANG(A1)                              satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen
A2                           B2 (formula)                                       Hasil (B2)
09-09-2016          =hariterbilang(A2)                           Jumat
A3                           B3                                                           B3
09-09-2016          =ddMMyyyy(A3)                             sembilan September dua ribu enam belas
A4                           B4                                                           B4
10.45                     =jaminterval(A4;5)                          10.50
A5                           B5                                                           B5
10.50                     =jamterbilang(A5;5)                       sepuluh lewat lima puluh menit

 
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Boleh memberikan saran/kritik/komentar